Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Rupa na “Gustav liniji”
BITKA KOD “MONTE KASINA” U ITALIJI NAGOVESTILA KRAH HITLEROVE NEMAČKE
Bitka kod Monte Kasina

Piše Sebastian BALOŠ
Okršaj u benediktinskom samostanu, poznat je kao jedan od najkrvavijih u Drugom svetskom ratu. Danas služi kao primer da potpuno uništenje zgrada tokom gradskih borbi, ne daje skoro nikakav efekat

Posle predaje nemačkog afričkog korpusa (DAK-Deutsches Afrikakorps) 13. maja 1943, saveznički planovi za iskrcavanje na tlo Evrope, postali su realni. U noći između 9. i 10. jula iste godine, uspešno je izvedena invazija na Siciliju, najmasovnija amfibijska operacija do tada. Trećeg dana septembra saveznici su se iskrcali i na Pirinejsko poluostrvo, tačnije u Kalabriji. Pet dana kasnije Italija je kapitulirala, a 9. septembra sledi iskrcavanje kod Salerna i Taranta. Saveznička nadmoć u ljudstvu i tehnici, Nemce je nateralo u defanzivu i pripremu “Gustav” linije. Ona je značila odbranu, koja se protezala od ušća reke Gariljano na zapadnoj, do ušća reke Sangro na istočnoj obali. Namera je bila da se nadiranje savezničkih snaga ka Rimu uspori, kako bi se dobilo na vremenu da se Italija vrati u rat.

Linija odbrane je podrazumevala ukopanu artiljeriju i mitraljeske kupole, bunkere, mine iznenađenja i minska polja, kao i pojaseve zaštićene bodljikavom žicom. Jedini moguć put od juga Italije prema Rimu, prolazio je kroz dolinu reke Liri. Na tom mestu dominirao je prvi benediktinski manastir iz 6. veka “Monte Cassino”, postavljen na brdu zapadno od Cassina. IstorijskI značaj manastira, komandant nemačkih snaga u Italiji, feldmaršal Albert Kesselring, naredio je da se manastir ne zaposeda, o čemu je obavestio i savezničke komandante.

Prva bitka
Napad na “Gustav” liniju u rejonu Cassina počeo je 17. januara 1944, kada je britanski 10. korpus napao položaje nemačke 94. pešadijske divizije, južno od Cassina. Ovaj napad naterao je Kesselringa da u pomoć uputi 29. i 90. pancir-grenadir diviziju iz Rima kako bi stabilizovao liniju odbrane. Ovo je bilo u skladu sa planom američkog generala Marca Clarka, koji je nameravao da iskrcavanjem u pozadini nemačke “Gustav” linije, kod Anzia (oko 100 km severozapadno), destabilizuje nemačke položaje, kako bi ih naterao na povlačenje prema Rimu. Međutim, Nemci su nameravali da se čvrsto drže svojih položaja, što će ubrzo postati jasno.

Američka 36. divizija napala je severno od Cassina, ali je ubrzo posle nekoliko bezuspešnih pokušaja protiv ukopane 15. panzer-Grenadier divizije, izgubila 2100 ljudi za 48 sati. Novi napad američke 34. pešadijske divizije, ojačane francuskim ekspedicionim korpusom na desnom krilu, potisnuo je 44. pešadijsku i 5. brdsku diviziju. Francuski general Juin je čak bio ubeđen, da se Cassino može zaobići sa severa i zatražio podršku američke 36. divizije. Zahtev je odbijen, kako bi se ojačale pozicije 34. divizije i izvršio napad na Monte Cassino, zbog navoda da ga Nemci koriste kao artiljerijsku osmatračnicu.

Dobro ukopani 3. bataljon nemačkog 2. padobranskog puka, zaustavio ih je na oko 350 m od zidina samostana. U borbe je uključena i 90. pancir-grenadir divizija sa juga. Napadi su nastavljeni naredna tri dana, sve do 11. februara, tokom kojih su gubici bili toliki, da je nemački general von Senger, predložio da se napusti “Gustav” linija i zauzmu položaji severno od Anzia, gde su se u tom momentu saveznici već iskrcali. Kesselring je to odlučno odbio. Prema današnjim analizama, Amerikanci su napravili grešku kada nije prihvaćen predlog generala Juina, da se nastavi napadom na zapad severno od Cassina, čime bi se prodrlo u pozadinu protivnika i ugrozilo snabdevanje Nemaca. Iznurene i desetkovane američke divizije (neke jedinice imale su i 80 % gubitaka), koje su prikazale veliku borbenost i hrabrost, zamenjene su svežom 2. novozelandskom i 4. indijskom divizijom iz sastava britanske 8. armije, prekaljene u Africi.

Rušenje “Monte Cassina”
Saveznici su zbog teške situacije kod Anzia, kako bi smanjili pritisak nemačke 14. armije, planirali novi napad u rejonu Cassina. Izviđanjem iz vazduha, primećena je nemačka radio-antena, kao i trupe u neposrednoj blizini samostana, što je pokrenulo zahteve za bombardovanjem. Posle mnogih kontroverzi, glavnokomandujući na italijanskom ratištu, britanski general Harold Alexander, naređuje napad na opšte oduševljenje trupa koje su zbog pretrpljenih gubitaka , osećale mržnju prema samom imenu samostana. Britanski General-major Francis Tucker, komandant 4. indijske divizije, smatrao je da samostan treba bombardovati, čak i ako ga Nemci nisu zaposeli, iz prostog razloga kako ne bi imali šta da zaposednu! S druge strane, general Clark je odbio da gleda bombardovanje, a Juin izjavio: ovako ništa neće postići.

Sredinom februara,142 teška bombardera B-17 “Flying Fortress” (čuvene Leteće tvrđave), 40 srednjih B-26 “Marauder” i 47 B-25 “Mitchell”, izbacili su ukupno 493 tone bombi za četiri sata, ali do danas nema dokaza da je i jedan nemački vojnik ubijen ovim dejstvima. Nemaca u samostanu, prema zvaničnim američkim izveštajima iz 1969. nije bilo. Jedini poginuli bili su italijanski civili koji su se sklonili u samostanu i naravno, benediktinski monasi. Ovu odluku papa Pije XII nije komentarisao, ali je državni sekretar Vatikana Kardinal Maglione visokom američkom diplomati rekao da se radi ''o vrlo glupoj odluci”. Ovu situaciju iskoristili su pripadnici nemačke 1. Padobranske divizije, koji su zaposeli ruševine i pretvorili ih u neosvojivu tvrđavu.

Ceo tekst možete pročitati u štampanom izdanju.


U OVOM BROJU:

SVE O ORUŽJU

- Colt Xse “Match Custom”
- Lovački karabini “SAKO”
- Sačmarice “Verney – Carron”
- Test: Smith & Wesson 500
- Turska poluautomatska puška “Zafer”
- Ruger model 96
- Puška “Accuracy International” AS – 50
- Prikriveno oružje
- Prigušeni revolver OC – 38
- Snajperska puška Armalite AR – 10 A4
- Pištolji “LLAMA” u zbirci MUP Srbije
- Pištolji sa polimerskim ramom
- Noževi Hudson – Bay
- Test: Bok sačmarica Sabatti Adler .12/76

RUBRIKE
- Dan Specijalne Antiterorističke jedinice MUP Srbije
- Operacija oslobađanja talaca u Limi
- Balistika: Priprema za gađanje do 1000 m
- Bitka kod “Monte Kasina”
- Specijalne jedinice: EKAM Grčka
- IPSC liga Srbije: Proglašenje najboljih u 2006.
- Poseta Vojnom muzeju u Budimpešti
- Lov u Kanadi