Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Razarač iz afričkog buša
Snajperska puška PAW20
PAW20 na AAD 2006.

Sebastian BALOŠ

Sve veći broj teških snajperski, u kalibrima 12,7 mm ili 14,5 mm označava povratak protivtenkovskih pušaka, ali sa izmenjenom namenom. Najnovija tendencija je korišćenje municije topovskog kalibra. sa vrlo kratkom čaurom.

Iako Južnoafrička Republika ne može da se uvrsti među vodeće zemlje-proizvođače streljačkog oružja, poslednjih godina iz ove zemlje dolaze veoma zanimljivi primerci teških snajperskih pušaka. Tu se pre svega misli na pušku NTW20, koja se može dobiti u kalibru ruskog teškog mitraljeza KPV 14,5x114 mm i u kalibru razvijenim iz kalibra korišćenom na topovima MG-151/20 sa nemačkih lovačkih aviona tokom Drugog svetskog rata, 20x83,5 mm. Iako izbor municije i te kako uliva strahopoštovanje, najveći nedostatak puške NTW20 je izuzetno velika masa od čak 26-29 kg, što znači da pušku nose dvojica vojnika u dva posebna sklopa, koji se pre upotrebe sastavljaju, čime se u velikoj meri usložnjava njena upotreba i smanjuje pokretljivost snajperskog tima.

Neobične karakteristike
Iz tog razloga, pojavila se ideja da se iz korena promeni koncepcija teškog snajpera, korišćenjem balistički daleko inferiornije municije, ali uz zadržanu efikasnost na cilju, čime se stvaraju uslovi za drastično smanjenje mase. Ovaj pristup je sličan američkom, u vidu poluautomatskog bacača granata XM25. Međutim, za razliku od njega, najnovija južnoafrička puška oznake PAW20 predstavlja daleko jeftiniju alternativu, jer se ne koristi sistem za upravljanje vatrom (SUV) i municija sa složenim programabilnim upaljačem. U osnovi, ona nudi povoljan kompromis između teških snajpera i konverzija jurišnih pušaka na veći kalibar, npr. konverzije M16 u Leitner-Wise LW499 u kalibru 12,7 mm, čije su osnovne prednosti veća probojnost i zaustavna moć. Ova izuzetno interesantna puška, prvi put javno je prikazana na izložbi naoružanja i vojne opreme “Africa Aerospace & Defence Show” (AAD) u Cape Townu, u septembru ove godine. Nastala je u saradnji poznate kompanije “Denel”, tačnije njenog ogranka “Lend System Group”, za municiju i firme NeoPUP, zadužene za samo oružje, iza koje stoji Tony Neophytou, tvorac NTW20 i čuvene avangardne sačmarice Neostead.

Oznaka PAW20 znači: Personal Assault Weapon tj. lično jurišno oružje, dok «20» označava korišćeni kalibar. Prema samoj konfiguraciji, ova puška je više nego neobična. Za razliku od svih do sada viđenih pušaka, kod kojih je okvir ili ispred (klasičan raspored) ili iza rukohvata (bull-pup sistem), na PAW20, okvir kapaciteta sedam metaka se nalazi pored, tačnije, levo od rukohvata, sa sistemom za okidanje. Rukohvat na dosadašnjim puškama je uvek postavljan ispod linije cevi, čime se kod mnogih oružja, uglavnom automata, stvarala komponenta trzaja, koja je težila da podigne cev prema gore. Na PAW20, rukohvat je «podignut» i pomeren van konture sanduka, tako da se praktično nalazi tik pored sanduka.

Na prvi pogled, deluje kao da je «zalepljen» na desnu stranu sanduka. Iako je ovo rešenje krajnje neobično, uz to u potpunosti isključuje mogućnost da puškom rukuju i levoruki strelci, jer je pristup rukohvatu sa leve strane, odnosno levoj ruci blokiran okvirom, prema rečima ljudi koji su je držali u rukama, radi se o izuzetno konfornoj pušci. Bilo kako bilo, položaj rukohvata će sigurno biti jedna od najkontraverznijih karakteristika PAW20.

Snajperka ili bacač granata
Nekonvencionalan položaj okvira i rukohvata ima i praktičan značaj, jer se na taj način oslobađa dovoljan prostor za trzanje unutrašnjih komponenti, takođe nekonvencionalnog mehanizma rada automatike. Naime, princip rada se zasniva na pozajmici gasa sa klipom, koji je kombinovan sa trzajem cevi. Zatvarač je konvencionalni, rotacioni. Ceo trzajući sklop posle opaljenja ima relativno dug hod unutar oslonca za rame. Ovaj princip rada automatike je zbog složenosti, u najmanju ruku retkost. U odnosu na klasičnu pozajmicu gasa sa klipom, «dodavanje» trzaja cevi povećava trzajuću masu, što u kombinaciji sa velikom dužinom trzanja, odnosno dužinom puta koji prevaljuju delovi sistema rada automatike, ublažava trzaj i smanjuje ukupnu masu puške. Ona iznosi svega 5,9 kg bez municije, dakle za samo 1,6 kg manje od standardne južnoafričke jurišne puške R4 (verzija izraelske Galil).

Ukupna dužina puške je 845 mm, a postoji i mogućnost uvlačenja kompletnog mehanizma u kutijasti kundak, čime se puška skraćuje na svega 775 mm. Obe navedene dužine sasvim su uporedive sa aktuelnim jurišnim puškama, omogućene pre svega sa cevi dužine 355 mm, što je neobično malo za oružje kalibra 20 mm. Međutim, sve postaje jasnije, kada se obrazlože performanse same municije.

NEDEFINISAN STATUS

I pored potencijalnih kvaliteta, naročito u borbama u urbanim uslovima, gde bi ovo relativno lako i okretno oružje sposobno za ispaljivanje snažne «topovske» municije moglo da ima zastrašujući efekat, a dometi su dovoljno mali da preciznost ne bi trpela, trenutni status puške PAW20 nije u potpunosti definisan. Ni Južnoafrička vojska, još uvek se nije odlučila za nabavku, a kamoli neka inostrana. Međutim, kako potpuno nove ideje uvek nailaze na otpor posebno tradicionalno nastrojenih visokih vojnih krugova, ovakav stav ne treba da čudi. Iz tog razloga, da li će prednosti PAW20 biti primećene ili ne, ostaje da se vidi.

Snajperska puška PAW20 se upravo zahvaljujući performansama municije, uslovno može uvrstiti i među bacače granata. Naime, kako je već navedeno, konstruktori su upravo korišćenjem balistički inferiorne municije pokušali da dobiju oružje prihvatljivih dimenzija i mase. Iz tog razloga je razvijena potpuno nova municija 20x42 mm, što praktično znači da je dužina čaure približna sovjetskoj municiji M43 sa AK-47 (39 mm), odnosno američkoj .223 Remington, ili 5,56 mm NATO (45 mm). Kalibar od 20 mm je pravi «topovski» i uprkos mnogim pokušajima stvaranja razorne ili razorno-zapaljive municije manjeg kalibra, predstavlja najmanji, zaista «rentabilni» kalibar, sposoban za nošenje upotrebljive razorne smeše.

Tipovi municije
Za sada jedina dva tipa bojeve municije su razorno-zapaljivi (HEI-High Explosive Incendiary) i vežbovni (TP-Target Practice), čak i za ovaj kalibar sasvim solidne mase 110 g. Oba osnovna tipa municije se pojavljuju i u varijanti sa traserom. Iako mnogi sumnjaju u efikasnost na cilju razorno-zapaljive municije kalibra 20 mm, to može da se odnosi na ubojni radijus, koji i pored poznate činjenice da su Južnoafrikanci verovatno najdalje otišli na ovom polju (njihova artiljerijska municija 105 mm serije IGALA smatra se efikasnijom od ranije standardne američke 155 mm M107), ne može da bude veći od 2 m. Međutim, s obzirom na namenu puške PAW20, koja se suštinski ne razlikuje od klasičnih teških snajperskih pušaka, nije u prvom redu dejstvo po protivničkim vojnicima, već po daleko «rentabilnijim» ciljevima tipa letelica na zemlji, vozila, skladišta goriva, radara i sl. U takvim uslovima, gde se očekuje da HEI municija 20 mm direktno pogodi cilj ili ispolji parčadno dejstvo u neposrednoj blizini cilja, ona ima neuporedivo veću efikasnost od zapaljive ili pancirno zapaljive municije, može slobodno da se kaže standardnog kalibra teških snajperskih pušaka, .50 Browning (12,7x99 mm).

Jedini problem koji postoji, a vezan je za municiju je njena relativno mala početna brzina od 305 m/s. Naime, projektilu 20 mm, mase 110 g, koji iz cevi izleće brzinom od 305 m/s, potrebno je najmanje četiri sekunde do deklarisanog efikasnog dometa od 1000 m, što uz neizbežnu vrlo zakrivljenu putanju može da oteža nišanjenje i u uslovima vetra da izazove rasturanje pogodaka veće nego kod klasičnih snajpera. Ovo se donekle koriguje parčadnim dejstvom. S druge strane, velika prednost podzvučne početne brzine jeste mogućnost korišćenja prigušivača. Iako na prikazanim primercima PAW20 prigušivač nije prisutan, ne postoji razlog zbog čega u perspektivi ne može biti, jer bi se na taj način mogućnosti ovog veoma interesantno koncipiranog oružja u velikoj meri povećale.

Ako se povuče paralela sa nedavno prikazanim američkim poluautomatskim bacačem granata XM25, kod koga se uopšte ne očekuje da municijom kalibra 25 mm (nešto slabije balistike nego 20x42 mm), direktno pogodi cilj, već da zahvaljujući programabilnom upaljaču municija ispolji parčadno dejstvo iznad protivničkog grupnog ili pojedinačnog cilja, iz čega sledi da je primarni cilj upravo protivničko ljudstvo, čineći XM25 «pravim» bacačem granata. Za ostvarenje tog cilja potreban je SUV postavljen na oružju, što drastično povećava cenu. S druge strane, PAW20 poseduje dve kratke paralelne Picatinny šine, jednu postavljenu iznad sanduka na koju je obično postavljen refleksni nišan, dok se druga šina nalazi iznad rukohvata i na njoj je na prikazanim primercima nalazi laserski nišan. Takođe, moguće je koristiti i nišan kompatibilan sa naočarima za noćno gledanje.
SVE O ORUZJU:

Nišani Holographic weapon sight – EOTech
Taurus Thunderbolt karabin
Test: Revolver S&W Mod. No. 25
Lovačke puške AYA
Pištolj “Unique Model D”
Ruski automat “Gepard”
Sistem jurišnog oružja CAWS
Snajperska puška PAW .20
Test: Dvokuglara “IŽ Baikal Artemida MP 221”
Karabini “Verney – Carron”
Kimber Target II i Les Baer Premier II
Borbeno vozilo “Panhard VBL”
Moskva: Sajam protivterorističkog naoružanja i opreme Srpski nož iz Melenaca
Nož “Militari Spajder”
Signalni pištoljiRUBRIKE

Balistika: Kalibar .30 – 06
Specijalne jedinice: ESI Belgija
Nacionalna asocijacija za oružje
Streličarstvo: Turnir u Pančevu
Kapitalci nadomak velegrada
Lov na fazane u Vladimircima