Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Kalibar
ADRESA REDAKCIJE:
`KALIBAR`
11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 7,
telefon 011/ 339-82-80, 302-81-06; 302-82-35; fax: 339-83-37
e-mail: kalibar@novosti.rs

Poštanski fah: 208

ŠTAMPA: POLITIKA, Beograd
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju

Pretplata

Pretplata u zemlji sa poštarinom:
TRI meseca     600,00 dinara
ŠEST meseci   1200,00 dinara

Pretplata u inostranstvu:
TRI meseca     950,00 dinara
ŠEST meseci   1900,00 dinara

Za sve informacije u vezi pretplate za zemlju i inostranstvo, pitati na telefone:
011/3028-102, 011/3398-348

Avionska poštarina se obračunava posebno i pri uplati dodaje se pretplatnoj ceni.

Fax: 011/3028-105
e-mail: pretplata@novosti.rs

Broj 264

Autori fotografija sa naslovne strane
Slobodan Orašanin i Milan Milanović

VAŽNO nove niže cene pretplate za Srbiju

SVE O ORUŽJU


Uporedni test kratkocevnih revolvera          04
Test optičkih nišana (2)          10
Kombinovane puške Brno 500 i Tatra 584          14
Kalibar u Uherskom Brodu          19
Kalibri ivičnog paljenja .22 WMR i .17 HMR          22
Test modularne puške AR-9               26
Pištolj HK SFP-9SK          30
Noževi vodećih kompanija               56

RUBRIKE


Noviteti          08
Propisi o oružju          25
Oružane snage SAD (30          32
Drugi Shooting Challenge               40
Oružje Srpske vojske u Prvom svetskom ratu (5)          44
Kamp "Zov prirode"               48
Lov u Austriji               50
Lov na granici Urala i Sibira          53
LORIST 1018.               60
Finale lovačkih liga LSS 2018.          64