Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Kalibar
ADRESA REDAKCIJE:
`KALIBAR`
11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 7,
telefon 011/ 339-82-80, 302-81-06; 302-82-35; fax: 339-83-37
e-mail: kalibar@novosti.rs

Poštanski fah: 208

ŠTAMPA: POLITIKA, Beograd
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju

Pretplata

Pretplata u zemlji sa poštarinom:
TRI meseca     600,00 dinara
ŠEST meseci   1200,00 dinara

Pretplata u inostranstvu:
TRI meseca     950,00 dinara
ŠEST meseci   1900,00 dinara

Za sve informacije u vezi pretplate za zemlju i inostranstvo, pitati na telefone:
011/3028-102, 011/3398-348

Avionska poštarina se obračunava posebno i pri uplati dodaje se pretplatnoj ceni.

Fax: 011/3028-105
e-mail: pretplata@novosti.rs

Broj 261

SVE O ORUŽJU


Uporedni test tri kombinovane puške              


Indijske jurišne puške          


Rimejk revolvera Webley Mark VI               


Kalibri 6,5 mm (2)               


Nemački mitraljez opšte namene MG34          


Podvodna oružja ruskog pomorskog SPECNAZ          


Bodež Gerber Mark 2                    


Radionica Kentaur Archery               

RUBRIKE


Noviteti               


Sajam Eurosatory 2018.          


Propisi o oružju               


Oružane snage Izraela (2)         


Delta Kup 2018.             


Oružje srpske vojske u Prvom svetskom ratu (2)         


Pokazna taktička vežba: Zajednički udar 2018.              


Lov na lava u JAR                    


Vidovdanski sabor LU Beograd              


Lov u Makedoniji                         


Manifestacija Besmrtni puk