Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Kalibar
ADRESA REDAKCIJE:
`KALIBAR`
11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 7,
telefon 011/ 339-82-80, 302-81-06; 302-82-35; fax: 339-83-37
e-mail: kalibar@novosti.rs

Poštanski fah: 208

ŠTAMPA: POLITIKA, Beograd
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju

Pretplata

Pretplata u zemlji sa poštarinom:
TRI meseca     600,00 dinara
ŠEST meseci   1200,00 dinara

Pretplata u inostranstvu:
TRI meseca     950,00 dinara
ŠEST meseci   1900,00 dinara

Za sve informacije u vezi pretplate za zemlju i inostranstvo, pitati na telefone:
011/3028-102, 011/3398-348

Avionska poštarina se obračunava posebno i pri uplati dodaje se pretplatnoj ceni.

Fax: 011/3028-105
e-mail: pretplata@novosti.rs

Broj 263

Autor fotografija za naslovnu stranu
Oleg Volk

SVE O ORUŽJU


Lovački poluautomatski karabin Pietta Choronos     04-07
Testiranje optičkih nišana (1)          10-12
Oružarski eksperiment: Unapređenje streljačkog naoružanja          14-17
MK municija ivičnog paljenja          19-21
Sovjetska puška Pribor 3B          22-23
Bullpup karabin Hi-Point MBS 95          26-29
CSA Vzor 15          30-31
QSPR - oružje "tunelskih pacova"          41-43
Test tri ronilačka noža          56-58

RUBRIKE


Noviteti          08


Propisi o oružju          25


Oružane snage SAD (2)          32-37


Beogradska Lovačka liga u lovnom streljaštvu LSS          40


Oružje srpske vojske u Prvom svetskom ratu (4)          44-46


Turnir "Grand Prix Novi Sad 2018."               48


Lov u Južnoafričkoj Republici (3)          50-52


Lov na jelene               53-54


Festival Just Out 2018.          60-62