Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Kalibar
Uvaženi specijalisti

OSNIVAČ I IZDAVAČ KOMPANIJA “NOVOSTI” A.D

Generalni direktor i glavni urednik: Ratko DMITROVIĆ; Odgovorni urednik “Kalibra”: Ivan ŽALAC

Desk: Nenad STOJANOVIĆ

Art direktor: Marko MARKOVIĆ

Šef tehničke: Nikola OBRADOVIĆ

Grafički urednik: Marijana ŽIVKOVIĆ

Sekretar redakcije: Milica MATARUGA

Stručni konsultant za policijsko, vojno i lovačko naoružanje: Ivan ŽIVKOV

STALNI SARADNICI:

Boris VOJVODIĆ (streljaštvo), Vlada MITROVIĆ (oružje), Dragan DŽAMIĆ (specijalne jedinice), Branko BOGDANOVIĆ (istorijat naoružanja), Dragan ŠAPONJIĆ (vojno naoružanje), Boško LJUBINKOVIĆ (streljačko oružje), Momir VUKČEVIĆ, Sebastian BALOŠ, Milan MILANOVIĆ, Vladimir MIJAILOVIĆ (lov), Slobodan ORAŠANIN, Branislav V. STANKOVIĆ (istorijske bitke), Boris RAKIĆ (tetivno) Ivan LUČIĆ (municija), Ninoslav TRIFUNOVIĆ

PRIPREMA: Srđan BARAC ADRESA REDAKCIJE: 11 000 Beograd, Trg Nikole Pašića 7, telefon 011/ 3028-389, 3028-106; 3028-235; fax: 3028-388kalibar@novosti.rs www.kalibar.rs Poštanski fah: 208

ŠTAMPA: POLITIKA, Beograd Rukopisi i fotografije se ne vraćaju CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije ISSN 0354-513X COBISS.SR-ID 40897804 Pretplata u zemlji: 3 meseca - 630,00 din; 6 meseci - 1260,00 din; u inostranstvu: 3 meseca - 1.380,00 din; 6 meseci - 2.760,00 din * Za avionski prevoz poštarina se obračunava posebno * Dinarski žiro-račun br. 165-5347-09; Tel: 011/ 3028-386 * * * * * * * NOVOSTI KALIBAR

Najtiražnija specijalizovana revija, za pitanja ručnog vatrnog oružja, specijalnih jedinica, lova i opreme. Već deset godina, praktično, jedini je izvor informacija iz ovih oblasti za čitaoce sa prostora bivše Jugoslavije. Zahvaljujući ekipi izvrsnih stručnjaka, velika pažnja je posvećena edukaciji i bezbednom rukovanju oružjem. Za deset godina izlaženja novinari `Kalibra`, testirali su i objavili oko osam hiljada pištolja i revolvera, više od 1500 lovačkih pušaka, karabina i automatskog oružja. Jedna od stalnih rubrika, obrađuje akcije specijalnih jedinica i primenu novih tehnologija u sukobima niskog intenziteta. Uz balistiku i savete lovcima, pokrili smo sve sgmente iz ove oblasti. `Kalibar` je pokretač modernog i dinamičnog streljačkog takmičenja, čija liga danas broji trista strelaca, a naša reprezentacija učestvuje na svim velikim takmičenjima u svetu. Izlazeći u suret interesovanju velikog broja čitalaca, `Kalibar` je, po ugledu na najrenomiranije svetske revije iz ove oblasti, uveo u praksu povremeno izdavanje specijalnih izdanja i posebnih separata (Istorijske bitke) u kojima na znatno većem broju strana, obrađuje teme kojima u redovnim brojevima ne može da posveti prostor koji bi odgovarao interesovanju čitalaca.


Broj 244

SVE O ORUŽJU


Susret s legendom: automat MP40     04-07


Poluautomati IŽ MP-153 i MP-155     09-12


Turski pištolj Canik TP9     14-15


Test sačmarice Franchi Affinity     16-18


Rariteti: Revolveri s kupolom     25-27


Mitraljez VZ59     32-35


Raketni sistem Buk     44-46


Noževi Lionsteel     56-58


Test: luk Bearpaw Mohican (2)

RUBRIKE


Test baterijskih lampi Led Lenser     20-23


Skup sokolara nadomak Varaždina     28-30


Terorizam Islamske države: Kamioni ubice i aktivni strelci     36-38


Prečišćavanje vode na terenu     40-42


U susret IPSC takmičarskoj godini     43


Povratak evropskog jelena     48-49


Vest po vest     51


Prihrana divljači u zimskim mesecima     52-55