Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Kalibar
Uvaženi specijalisti

OSNIVAČ I IZDAVAČ KOMPANIJA “NOVOSTI” A.D

Generalni direktor i glavni urednik: Ratko DMITROVIĆ; Odgovorni urednik “Kalibra”: Ivan ŽALAC

Desk: Nenad STOJANOVIĆ

Art direktor: Marko MARKOVIĆ

Šef tehničke: Nikola OBRADOVIĆ

Grafički urednik: Marijana ŽIVKOVIĆ

Sekretar redakcije: Milica MATARUGA

Stručni konsultant za policijsko, vojno i lovačko naoružanje: Ivan ŽIVKOV

STALNI SARADNICI:

Boris VOJVODIĆ (streljaštvo), Vlada MITROVIĆ (oružje), Dragan DŽAMIĆ (specijalne jedinice), Branko BOGDANOVIĆ (istorijat naoružanja), Dragan ŠAPONJIĆ (vojno naoružanje), Boško LJUBINKOVIĆ (streljačko oružje), Momir VUKČEVIĆ, Sebastian BALOŠ, Milan MILANOVIĆ, Vladimir MIJAILOVIĆ (lov), Slobodan ORAŠANIN, Branislav V. STANKOVIĆ (istorijske bitke), Boris RAKIĆ (tetivno) Ivan LUČIĆ (municija), Ninoslav TRIFUNOVIĆ

PRIPREMA: Srđan BARAC ADRESA REDAKCIJE: 11 000 Beograd, Trg Nikole Pašića 7, telefon 011/ 3028-389, 3028-106; 3028-235; fax: 3028-388kalibar@novosti.rs www.kalibar.rs Poštanski fah: 208

ŠTAMPA: POLITIKA, Beograd Rukopisi i fotografije se ne vraćaju CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije ISSN 0354-513X COBISS.SR-ID 40897804 Pretplata u zemlji: 3 meseca - 630,00 din; 6 meseci - 1260,00 din; u inostranstvu: 3 meseca - 1.380,00 din; 6 meseci - 2.760,00 din * Za avionski prevoz poštarina se obračunava posebno * Dinarski žiro-račun br. 165-5347-09; Tel: 011/ 3028-386 * * * * * * * NOVOSTI KALIBAR

Najtiražnija specijalizovana revija, za pitanja ručnog vatrnog oružja, specijalnih jedinica, lova i opreme. Već deset godina, praktično, jedini je izvor informacija iz ovih oblasti za čitaoce sa prostora bivše Jugoslavije. Zahvaljujući ekipi izvrsnih stručnjaka, velika pažnja je posvećena edukaciji i bezbednom rukovanju oružjem. Za deset godina izlaženja novinari `Kalibra`, testirali su i objavili oko osam hiljada pištolja i revolvera, više od 1500 lovačkih pušaka, karabina i automatskog oružja. Jedna od stalnih rubrika, obrađuje akcije specijalnih jedinica i primenu novih tehnologija u sukobima niskog intenziteta. Uz balistiku i savete lovcima, pokrili smo sve sgmente iz ove oblasti. `Kalibar` je pokretač modernog i dinamičnog streljačkog takmičenja, čija liga danas broji trista strelaca, a naša reprezentacija učestvuje na svim velikim takmičenjima u svetu. Izlazeći u suret interesovanju velikog broja čitalaca, `Kalibar` je, po ugledu na najrenomiranije svetske revije iz ove oblasti, uveo u praksu povremeno izdavanje specijalnih izdanja i posebnih separata (Istorijske bitke) u kojima na znatno većem broju strana, obrađuje teme kojima u redovnim brojevima ne može da posveti prostor koji bi odgovarao interesovanju čitalaca.


Broj 248

U NOVE AVANTURE
Od ovog broja, iz meseca u mesec uz našeg vodiča, iskusnog planinara, pustolova, lovca na ekskluzivne reportaže, stručnjaka i jednog od najboljih poznavalaca srednjovekovnih vojnih puteva, novinara Borisa Subašića, moći ćete da krenete u treking avanturu.


Biće to najlepši predeli i planine Srbije, mesta koja ćete moći bezbedno da obiđete i pamtite po jednistvenom doživljaju. Iskreno se nadamo da će vam uputstva i iskustvo našeg kolege biti sigurna mapa, a svaki korak pravo uživanje dok se budete penjali na vrh prelepog Kablara!Odgovorni urednik
Ivan V. Žalac

SVE O ORUŽJU


Bok sačmarica Blaser F16     04-06Avidity Arms PD-10     08-09Jurišna puška HK-433     11-13Uporedni test: Takmičarski pištolji kalibra .32 S&W Long WC     14-16Test dvogleda Delta Optical     18-19Sovjetske protivtenkovske puške u oružanim sukobima 21. veka     20-22Revolver Korth RGX     30-31Krstareća raketa Tomahawk     42-44Test noževa i sekirica za boravak u prirodi     56-58Radionica "Schafer Silvertip Custom Bows Inc"     60-61-62
RUBRIKE


Izbor za najbolji nož juna     24-25Kalibrov vodič u treking avanturu     26-27Međunarodni 9. sajam "Kraguj M"     28-29Srednjovekovna srpska vojska (2)     32-35Vest po vest     36-379. Delta kup u bazi SAJ     40-41Lovište “Kamensko”, Donji Lapac     46-47Hemostatički uređaj za zaustavljanje teških krvarenja     48-50Duh Čvorovića u Targetu     52Lov na divlje svinje     53-55