Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Kalibar
Uvaženi specijalisti

OSNIVAČ I IZDAVAČ KOMPANIJA “NOVOSTI” A.D

Generalni direktor i glavni urednik: Ratko DMITROVIĆ; Odgovorni urednik “Kalibra”: Ivan ŽALAC

Desk: Nenad STOJANOVIĆ

Art direktor: Marko MARKOVIĆ

Šef tehničke: Nikola OBRADOVIĆ

Grafički urednik: Marijana ŽIVKOVIĆ

Sekretar redakcije: Milica MATARUGA

Stručni konsultant za policijsko, vojno i lovačko naoružanje: Ivan ŽIVKOV

STALNI SARADNICI:

Boris VOJVODIĆ (streljaštvo), Vlada MITROVIĆ (oružje), Dragan DŽAMIĆ (specijalne jedinice), Branko BOGDANOVIĆ (istorijat naoružanja), Dragan ŠAPONJIĆ (vojno naoružanje), Boško LJUBINKOVIĆ (streljačko oružje), Momir VUKČEVIĆ, Sebastian BALOŠ, Milan MILANOVIĆ, Vladimir MIJAILOVIĆ (lov), Slobodan ORAŠANIN, Branislav V. STANKOVIĆ (istorijske bitke), Boris RAKIĆ (tetivno) Ivan LUČIĆ (municija), Ninoslav TRIFUNOVIĆ

PRIPREMA: Srđan BARAC ADRESA REDAKCIJE: 11 000 Beograd, Trg Nikole Pašića 7, telefon 011/ 3028-389, 3028-106; 3028-235; fax: 3028-388kalibar@novosti.rs www.kalibar.rs Poštanski fah: 208

ŠTAMPA: POLITIKA, Beograd Rukopisi i fotografije se ne vraćaju CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije ISSN 0354-513X COBISS.SR-ID 40897804 Pretplata u zemlji: 3 meseca - 630,00 din; 6 meseci - 1260,00 din; u inostranstvu: 3 meseca - 1.380,00 din; 6 meseci - 2.760,00 din * Za avionski prevoz poštarina se obračunava posebno * Dinarski žiro-račun br. 165-5347-09; Tel: 011/ 3028-386 * * * * * * * NOVOSTI KALIBAR

Najtiražnija specijalizovana revija, za pitanja ručnog vatrnog oružja, specijalnih jedinica, lova i opreme. Već deset godina, praktično, jedini je izvor informacija iz ovih oblasti za čitaoce sa prostora bivše Jugoslavije. Zahvaljujući ekipi izvrsnih stručnjaka, velika pažnja je posvećena edukaciji i bezbednom rukovanju oružjem. Za deset godina izlaženja novinari `Kalibra`, testirali su i objavili oko osam hiljada pištolja i revolvera, više od 1500 lovačkih pušaka, karabina i automatskog oružja. Jedna od stalnih rubrika, obrađuje akcije specijalnih jedinica i primenu novih tehnologija u sukobima niskog intenziteta. Uz balistiku i savete lovcima, pokrili smo sve sgmente iz ove oblasti. `Kalibar` je pokretač modernog i dinamičnog streljačkog takmičenja, čija liga danas broji trista strelaca, a naša reprezentacija učestvuje na svim velikim takmičenjima u svetu. Izlazeći u suret interesovanju velikog broja čitalaca, `Kalibar` je, po ugledu na najrenomiranije svetske revije iz ove oblasti, uveo u praksu povremeno izdavanje specijalnih izdanja i posebnih separata (Istorijske bitke) u kojima na znatno većem broju strana, obrađuje teme kojima u redovnim brojevima ne može da posveti prostor koji bi odgovarao interesovanju čitalaca.


Broj 246

SVE O ORUŽJU


Reportaža sa sjma IWA 2017 u Nirnbergu     04-08


Ceska Zbrojovka P10 C     10-12


Test vazdušnog oružja: Swiss Arms M Fire i Ekole Ultimate Gas Piston     14-15


Puška Cricket .22 LR     17-19


Pištolj Silencer CO Maxim 9     23-25


Motocikli s mitraljezom     26-29


Višenamensko oklopno borbeno vozilo M16 Miloš 4x4     41-43


Beogradski sajam lova i ribolova 2017     47-49


Noževi Cold Steel     56-59


RUBRIKE


Izbor za najbolji nož aprila     20-21


Državno prvenstvo u streljaštvu u Kraljevu     31


Specijalne jedinice MACV-SOG u Vijetnamskom ratu     32-35


Združene specijalne policijske snage Evrope     36-38


Reagovanja: Oružje i zakonske barijerE     40


Srpski damski lovački klub Artemida     44


Prvo kolo IPSC Lige u Požarevcu     45


Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu     50-51


Lovačko udruženje Beograd     53-55


Uputstva i saveti iz streličarskog stručnog ugla     60-62