Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Broj 186
Broj 186
11.04.2012.
NA NIšANU KOMPJUTERA
Nirnberški sajam IWA & Outdoor Classic 2012.
SAMO ZA SPECIJALNU UPOTREBU
Test: Municija PPU .357 SIG
ČELIčNI LAV
Italijanski noževi Lionsteel SR-1 i SR-1A
MODEL NA KOJEM SE NIJE šTEDELO
Španski karabin Bergara BX 11 Multicalibre
Broj 185
Broj 185
19.03.2012.
MAKSIMALNA DALEKOMETNA PRECIZNOST
Dorada puške Zastava M-707
UBERTI OžIVEO EPOHU
Test: Replika revolvera Schofield .45 Colt
ZVORNIčKI UNIKATI
Noževi Rada Radića
OPSTANAK NA PIRINEJIMA
Lov između Španije i Francuske
Broj 184
Broj 184
13.02.2012.
BRUšENJE LOVAčKOG DRAGULJA
Karabin Zastava M808 .300 Win. Magnum
KOMPAKTI VELIKE VATRENE MOćI
Test: Taurus PT 111 PRO i Glock 26
DVOCEVKA UKRAS LOVIšTA
Lovačka puška "Jan Nowotny"
UVEK PRI RUCI
Preklopni džepni noževi EDC
Broj 183
Broj 183
16.01.2012.
PREVAZIđENI MALIšANI
Uporedni test: Pištolji kalibra 6,35 mm
ALAT ZA MAJSTORE
Uporedni test: STI Sporting Rifle i M-16/M-4
DUH PROšLIH VREMENA
Test: Aldo Uberti
ČELIčNI FAVORIT
Test noža Trail Master
Broj 231