Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Broj 226
aktuelno izdanje
Temelj lovačke veštine
Vazdušne puške Diana

Početkom marta 2015, Skupština Srbije usvojila je novi Zakon o oružju, čija primena je odložena na godinu dana. Po tom Zakonu, od marta naredne godine moći će da se kupuju bez nabavne dozvole vazdušne puške kalibra 4,5 mm (.117 inča) - maksimalne početne brzine Vo-L 200 m)s. Za kalibre 5,5 i 6,35 mm i veće početne brzine i dalje će biti neophodno odobrenje za nabavku oružja. To je usaglašavanje našeg Zakona o oružju i municiji sa većinom evropskih zakona i to naravno mi pozdravljamo. Tako će se ponovo omasoviti bazni streljački sport uz nadu da će iz hiljadu dece - strelaca vazdušnom puškom i vazdušnim pištoljem izaći neka nova Jasna Šekarić.
U narednim brojevima "Kalibra" pisaćemo češće o vazdušnom oružju, koje uživa ogromnu popularnost u svetu, a mi smo fa neporavdano zapostavili. Čast da otvorimo serijal tekstova posvećnih vazdušnom oružju pripal je staroj, veoma uglednoj nemačkoj firmi "Diana GmbH & Co. KG". Ovu fabriku osnovali su u gradu Raštadu Jakob Majer i Jozef Gramelspaher davne 1890. godine. Za ono doba imali su savremene mašine, a firma "Mayer & Grammelspacher" bila je sposobna da masovno izrađuje metalne proizvode. Godine 1901, Jakob Majer patentom zaštićuje mehanizam koji oprugom i kuglicom zabravljuje uvek na istom mestu, prelamajuću ce vazdušne puške. To je postao osnov za milione vazdušnih pušaka širom sveta. Godine 1905, fabrika menja ime u "Diana" u čast boginje lova. Posle Prvog svetskog rata, dvadesetih godina prošlog veka u Nemačkoj se omasovljuje streljački sport vazdušnim puškama, tako da je skoro svaka bolja porodica imala svoju vazdušnu pušku, kojom su očevi obučavali decu da pravilno rukuju oružjem i precizno pucaju. Da li osećate iz ovoga koliko je za odbrambeni potencijal jedne države važno, da deca i tinejdžeri na vreme počnu sa obukom u rukovanju osnovnim i najvažnijim vazdušnim oružjem. Svako kome je prvo oružje u životu bila vazdušna puška postao je dobar lovac, strelac i pažljiv rukovalac oružjem. Onaj koji se podičio da je bez prethodnog dugog drugovanja sa diabolama, odmah kupio pištolj ili karabin, dosta osnovnog oružarskog znanja je preskočio.


Jubilarni model
Posle Drugog svetskog rata fabrika je demontirana, ali već 1950, ponovo kreće sa proizvodnjom u Raštadu. Kvalitet vazdušnih pušaka i pištolja je odličan, cene umerene, tako da se broj modela znatno uvećava i prozvodnja širi. Godine 2000, je proizveden model "Diana" Mod.350 magnum, koji je važio za najjaču i najbržu vazdušnu pušku na svetskom civilnom tržištu. Ove godine je na sajmu IWA, predstavljena jubilarna puška Diana 350 N-TEC Magnum, kojom i započinjemo prikaz "Dianinog" proizvodnog programa.
Diana 350 N-TEC Magnum je vazdušna puška prelamajuće cevi, kalibra 4,5 mm ili 5,5 mm, koja daje viši nivo energije, bolju preciznost i mekši način zapinjanja i otpuštanjaa klipa. Nastala je kombinovanjem nove pojačane gasne opruge, prvi put primenjene na modelu 340 N-TEC iz 2014, i proverenog dugog cilindra sa modela 350 Magnum. Tako je nastala najjača Diana vazdušna puška, koja standardnoj olovnoj diaboli kalibra 4,5 mm daje početnu brzinu od 400 m/s na ustima cevi. Ova izuzetna brzina je praćena N - Tec klipom koji dugoročni daje istu brzinu i pritiske uz mnogo manje vibracije i mekši udar, što rezultira povišenom preciznošću. Uz tu ogromnu energiju, strelac lakše napinje ovu pušku prelamanjem cevi, nego što je to bio slučaj sa prethodnim modelima. Puška Diana 350 N-TEC Magnum je ponuđena u podmodelima: Luxus, Premium, Classic i Compact.
Cevi su duge 498 mm, osim za modele Compact gde je cev duga 398 mm. Sa standardnim olovnim 4,5 mm diabolo metkom i brzinom Vo- 400 m/s dobija se kinetička energija na ustima cevi od E0= 32 J. Ako stručnjaci kažu da je dovoljno da projektil ima energiju 2 džula po milimetru kvadratnom, da bi čovek pogođen njim smrtno stradao, tako vidimo da ovo nije igračka za sportsko pucanje, već smrtonosno oružje. Zato je normanlno da se ove puške prodaju isključivo uz nabavnu dozvolu i sve neophodne provere.
Ukupna dužina Diane 350 N-TEC Magnum iznosi 1230 mm, uz masu od 3,8 kg, što takođe govori o kakvom velikom oružju je reč. Kundak može da bude orah ili polimer. Sa uživanjme smo na sajmu IWA 2015, razgledali jubilarni primerak ove puške koja ima zlatni medaljon sa boginjom Dianom, natpis Diana i utisnute jubilarne godine 1890-2015. Ovu veliku zlatnu eliptičnu pločicu i arabeska gravuru na gornjoj strani sanduka - cilindra, osmislila je majstor gravure Josefine Grobel. Kundak od prvoklasnog kavkaskog oraha je divne teksture i uljanog finiša. Čekirane površine su kao na najskupljim engleskim dvocevkama. Puška ima gumeni amortizer, kočnicu pozlaćenu TO6 podesivi obbarač i fine podesive mehaničke nišane. Mušica može da bude sportska ili fiber optik vlakno. Na sanduku se nalazi bbaza (11 mm) za prihvat montaže optičkog ili kolimatorskog nišana. "Diana" u svojoj ponudi ima više svojih red dot ili optičkih nišana fiksnog 4x32, odnosno varijabilnog 3-9x42; 4-16x42 i 6-24x42 AO uvećanja. Za sve ove postoje Diana bullseye montaže - jednodelne i dvodelne. Uz ovo je ponuđeno mnoštvo dodatne opreme u vidu ožica, futrola, varmint meta, nosača meta, pumpi, prigušivača pucnja ... Ime Diana, ogromna kinetička energija dobijena zahvaljujući patentom zaštićenoj nitro-piston tehnologiji, preciznost i mekan rad, čine ovu luksuznu pušku jednom od najboljih na svetskom tržištu komercijalnog vazdušnog oružja.
Pre puške N-TEC Diana, najjači i najbrži je bio model 350 Magnum sa V0-380 m/s (4,5 mm), odnosno 280 m/s (5,5 mm), dužinom cevi 495 mm, ukupnom dužinom 1230 mm i masom od 3,8 kg. Vidimo da je ovo slična puška prethodnoj, uz izmene vezane samo za N-TEC klip. O ovom modelu smo več pisalu zahvaljujući uvozniku "Diana" pušaka za Srbiju, požarevačkoj firmi "Top Gun". Od ostalih "Diana" modela prelamajućih cevi pomenućemo: 340 N-TEC, 34, 31, 280, 240, Eleven (11) i model 21. Model 340 N-TEC je isti kao opisani 350 N-TEC uz kraći cilindar i cev dugu 398 mm, što joj daje još veću početnu brzinu od 330 m/s i energiju od 22 J.


Savršena za početnu obuku
Poznati "Diana" model je 34, koji ima podmodele Premium, Classic, 34 Classic Compact, Classic Pro i Classic Pro Compact. Svi imaju početnu brzinu 300 m/s za kalibar 4,5 mm ili 225 m/s za kalibar 5,5 mm. Modeli sa oznakom Pro nemaju mehaničke nišane i imaju dugi cilindrični teg na prednjem delu cevi. I ovo su puške duge (495 mm) cevi. Isto to samo sada sa crnim ili kamuflažnim kundakom nosi oznaku model 31. Modeli 280 i 280 Classic imaju cevi duge 440 mm i V0 265 m)s, za kalibar 4,5 mm (Vo-200 m(s za kalibar 5,5 mm). Poslednji iz familije "Diana" modela sa prelamajućom cevi je i za nas najzanimljiviji. Ova će se puška od marta 2016, kupovati na ličnu kartu, odnosno bez nabavne dozvole. A, drugo ne manje važno je što je to "Dianin" najjeftiniji model. Za bezmalo 200 evra naši strelci moći će da nabave solidnu nemačku vazdušnu pušku, početne brzine 175 m)s i energije 7,5 džula. Njena cev je duga 420 mm, a ukupna dužina iznosi 1030 mm, uz masu od 2,6 kg. Puška ima odlični zadnji, u svim ravnima podesivi nišan, kao i zaštićenu fiber optik mušicu. Tu je i podesivi sistem obarača oznake TO5. Kundaci su lepo ergonomski rešeni u crnom, militari - zelenom ili kamuflažnom dezenu. Odlična puška za sve one aktivnosti koje prethode kasnijoj upotrebi vatrenog oružja. Uz pažljivu upotrebu i održavanje "Diana" Model 21 će za malo novca biti decenijama u upotrebi kao osnovno oružje za vežbu preciznosti i bezbednog rukovanja oružjem u porodici, školi ili na strelištu.
Kod pušaka "Diana" nepomične - fiksne cevi najpoznatiji snažni 54 Airking model. On u kalibru 4,5 mm daje Vo-350 m(s, u kalibru 5,5 mm Vo 260 m(s, dok je u kalibru 6,35 mm Vo-180 m)s. Pravimo paralelu i poređenje: užički PPU pištoljski metak kalibra 6,35 mm, ispaljen iz opitne cevi ima početnu brzinu od 235 m(s. Air KIngova nepomična cev duga je 440 mm, uz ukupnu dužinu puške od 1130 m(s i masu od 4,6 kg. Diana 54 Air King ima bočno napinjanje klipa i opruge, pri čemu se čeoni deo zatvarača povlači nazad i omogućava punjenje cevi. Pri povlačenju bočne poluge u desnu stranu, pored zapinjanja puške, automatski se uključuje i kočnica, smeštena na kraju vazdušnog cilindra. Puška ima specijalni sistem za ublažavanje trzaja koji joj daje izuzetnu preciznost. Preciznosti svakako doprinosi i obarač visoke osetljivosti. Nišani su podesivi, a postoji i 11 mm baza za prihvat montaže optičkog ili kolimatorskog nišana. Kundak od lakiranog bukovog drveta ima obrazinu, gumeni potkov i fino čekirane površine. Diana Air King je moćna, skupa i precizna vazdušna puška. Vrlo slična njoj u svim detaljima osim u onim vezanim za luksuznu završnu obradu, je Diana 48. Ovo je naziva long range - dalekometna vazdušna puška čiji drveni kundak možeda bude u prirodnoj ili crnoj lak boji, sa ugrađenim priključkom za možice - bipod. Pod model 48 Black Pro, ima bipod, teg na ustima cevi i jedan od pomenutih Dianinih optičkih nišana. Ova puška, kao i Diana 56 TH, koja joj je jako slična, koriste se za sve popularniji novi sport Fied Target. Fild Target je praktično long range streljaštvo, prilagođeno pucanju vazdušnim puškama. Daljine gađanja su od 8 do 80 m, što znači da se može pucati na svakom polju velikom kao fudbalsko igralište. Daleko su blaži uslovi bezbednosti, tako da su treninzi i takmičenja mogući u svakom gradu i manjem mestu. Pravo long range streljaštvo je limitirani dugim strelištima visoke bezbednosti. Kod fild targeta se koriste specijalne optike sa velikim turetom za bočno podešavanje paralakse, jer se puca na bliske (8 m) mete, ali i na one na daljinama od 80 m. Fini bezbedan sport daleko jeftiniji od long renda, ali sa istim umećem u nišanjenju, proceni vetra i svih ostalih uslova.


Vrhunska preciznost
Za kraj predstavljanja "Diana" pušaka, ostavili smo model Diana P 1000, koji ima ispod cevi ugrađen dugi čelični vazdušni cilindar. U njemu se nalazi komprimovani vazduh na 300 bar pritiska, a on može da se kontroliše preko nano metra čija su polja obeležena crvenom, zelenom i žutom bojom. Zelena zona pritiska na nano metru omogućava ispaljenje 70 metaka istom V0 350 m(s (za 4,5 mm) ili Vo 290 m(s (za 5,5 mm) početnom brzinom. Puška ima magacin kapaciteta 14 metaka, kao i adapter za samo jedan metak. Ovo je oružje visoke preciznosti, što fabrika i dokazuje plasiranjem 10 metaka kalibra 4,5 mm na daljini od 50 m u krug prečnika novčića od 10 centa! Puška ima vrhunski podesivi TO6 mehanizam za okidanje i nema mehaničkih nišana. Za optiku služi baza od 11 mm, a moguća je ugradnja prigušivača pucnja silincera. Moćno (i skupo) oružje za sve vrste pucnja, pa i za lov sitnih štetočina. Uz pušku ide specijalna ručna pumpa za vazduh. Tehičke osobine P1000 Diane su: cev 445 mm, ukupna dužina 960 mm, masa 3,6 kg i energija metka Eo 26 J.
Pored pušaka "Diana" radi i solidni vazdušni pištolj LP 8 magnum, u crnom i srebrnastom finišu. Pištolj ima aluminijumsko kućište cev dugu 180 mm iz koje diabolo kuglica kalibra 4,5 mm izleće brzinom Vo 175 m(s i Eo-7,5 J. Pištolj ima potpuno podesivi zadnji nišan, fiber optik mušicu, šinu-bazu za vezu kolimatora ili optike, kao i automatsku kočnicu. Ova kočnica se može prebacivati sa leve na desnu stranu po želji strelca. Za obuku "pištoljaša" ovo je odlično, jednometno, jeftino oružje prelamajuće cevi.
Danas smo vam predstavili "Diana" vazdušne puške iz nemačke grada Raštada, koja se posredstvom požarevačkog "Top Gana" mogu kupiti u Srbiji. U daljem nastavku serijala o vazdušnom oružju biće reči i "Zastavinim", "Zbrojovkinim", ruskim, španskim i mnogim drugim vazdušnim puškama, jer se na njima stiču osnovna neophodna znanja za sva dalja vatrena oružja.


Vlada MITROVIĆ


Broj 226
SVE O ORUŽJU
Borbena sačmarica UTS-15     
Novi SIG P-210 Legend & Supertarget     
Teške snajperske puške - nakon svih ovih godina (2)     
Mitraljez ZB53     
Test: Pištolj Desert Eagle Mark 19 .44 Magnum     
Kineske lovačke puške i karabini     
Steyr M12     
Lukovi iz radionice Fedora Archery     

RUBRIKE
Centar za obuku u džungli (CEFE), Legije stranaca     
Obuka specijalaca na Vlasinskom jezeru     
Uništenje tajnog nuklearnog reaktora Sirije (1)     
Ručno punjenje karabinske municije (4)     
JP Srbijašume Lovište Rudnik     
Početak lova na prepelice u LU Beograd     
Srednjovekovne sprave za mučenje