Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Broj 274
aktuelno izdanje
Revolverska super-teška kategorija
Kalibri .454 Casull; .460 S&W Magnum i .500 S&W Magnum

Verujemo da je veliki broj naših tekstova pomogao mladim lovcima, strelcima i ljubiteljima oružja, da se upoznaju sa različitim kalibrima i da će to početno saznanje dalje upotpunjavati i proširivati korišćenjem stručne literature i interneta.
U ovom, završnom tekstu serijala, pričamo o najjačim revolverskim kalibrima .454 Casull, .460 Smith & Wesson Magnum i .500 Smith & Wesson Мagnum.


Kalibar .454 Casull


Saradnjom Dika Kasula i Džeka Fulmera, ovaj metak nastao je 1957. godine. Njih dvojica su se takmičili u gađanju metalnih silueta i povremeno lovili revolverom u ovom kalibru, koji su takođe sami osmislili i izradili. Godine 1959. u američkom "Guns & Ammo" magazinu izašao je tekst o ovom kalibru i revolveru. Sve to je palo u zaborav do 1997-1998. godine kada su kompanije "Ruger", "Freedom Arms" i "Taurus", napravili nove modele revolvera u ovom kalibru (Ruger Super Redhawk i Taurus Raging Bull). Tada je krenuo pravi život metka .454 Casull (čita se kasuul).
Za osnovu ovog metka je poslužio stari kalibar .45 Long Colt, čija je čaura sa 32,64 mm, produžena na 35,31 mm uz ojačanje zidova i zamenu Large Pistol kapisle, novom efikasnijom Small Rifle kapislom. Evo i ostalih dimenzija koje ga karakterišu: prečnik zrna (po C.I.P. koji ga je pored SAAMI standardizovao), iznosi 11,48 mm. Prečnik vrata i dna čaure je 12,19 mm što govori da je telo čaure potpuno cilindrično. Prečnik donje ivice iznosi 13,01 mm. Čaura je ukupno duga 35,31, a ceo metak C.I.P. Piezo pritisak iznosi 390 MPa i po SAAMI je tek nešto manji i to nam govori o kategoriji ovog metka jer su mu pritisci na nivou puščanih.


Osnovna namena kalibra .454 Casull je lov i zaštita od opasnih životinja. U ovom kalibru su i danas najpopularniji revolveri BFR-SA Freedom Arms, Ruger Super Redhawk i Taurus Raging Bull u SA/DA izvođenju mehanizma za okidanje.


Kalibar .460 S&W Magnum


Nastao je 2005. godine produžetkom čaure metka .454 Casull sa 35,31 na 46 mm. Tako je stvoren kalibar sa najdužim revolverskim metkom i sa najvećom početnom brzinom za revolversku municiju. Sa zrnom mase 13 g (200 grs) iz cevi 8,375 inča (213 mm) dobijena je brzina V0 od 734 m/s i kad vidimo maksimalni Piezo pritisak od 450 MPa (oko 4500 bara), jasno nam je da su to brojevi svojstveni puškama ožlebljenih cevi. U ovom slučaju E0 je 32000 džula (negde u rangu .308 Win kalibra).
Metak .460 SW Magnum je nastao kao plod saradnje "Smith & Wessona" kao "oružara" i "Hornadya" kao "municijaša".


Ovaj kalibar je namenjen lovu krupne divljači i zaštiti od najopasnijih predatora. Najpoznatije oružje u kalibru .460 SW Magnum je naravno, petometni revolver Smith & Wesson 460. Postoji i jednometni pištolj/karabin T/C Encore, Ruger No1 sa padajućim blokom, BFR revolver i lever action karabin Big Horn Armory.


Kalibar .500 S&W Magnum

 
Priču završavamo džinom među divovima, a to je kalibar .500 S&W Magnum. Ovo je danas najjači metak namenjen jednoručnom oružju. Za kalibar .500 Smith & Wesson Magnum nije postojao uzor. Posao je krenuo od nule - od belog papira na tabli za crtanje. Nije postojao metak, nije postojao revolver, a naredba uprave firme "Smith & Wesson" je glasila:


a) Napraviti novi metak koji će imati veću energiju od svih postojećih (revolverskih).
b) Metak mora imati tako dugu čauru i ukupnu dužinu, da nijedna svetska firma koja radi revolvere, ne može iskoristi već postojeće svoje revolvere.
c) Razviti sopstveni Smith & Wesson revolver SA/DA sistema, koji zadovoljava prethodna dva uslova.
Posla se prihvatio SW konstruktorski tim u sastavu Bret Kari, Rič Mikata i Tom Okli. Za 11 meseci su sve uradili i 2003. godine na sajmu "Shot Show" prikazan je Smih & Wesson 500 Magnum, najjači revolver na svetu. Nije tajna da je oko municije mnogo pomogla američka firma "Cor-Bon". Prva reklamna poruka glasila je: metkom .500 SW Magnum i revolverom SW 500 možete odstreliti svu svetsku divljač i možete se odbraniti od svih planetarnih kopnenih predatora.


Da se razumemo, niko ne kupuje ovaj ručni top da bi njime intenzivno pucao na strelištu. Nose ga lovci i osobe koje će potencijalno biti izložene napadu krupnih predatora. Ogroman je ali je ipak manji, lakši, komaktiniji od sačmarice 12, sa kojom deli isti energetski potencijal.


Kalibri .460 i .500 SW ne "trpe" olovna zrna jer jako poolovljavaju cev. U lovu se po rečima stručnjaka mora voditi računa o izboru zrna i laboracija, jer npr. lov belorepih jelena, džavelina i manjih papkara, ne zahteva jake laboracije. I suprotno, big five i grizliji traže "gas do daske".


Bilo nam je zadovoljstvo da sa kalibrom .500 SW Magnum završimo seriju tekstova o karabinskim, pištoljskim i revolverskim kalibrima.


msc Vlada MITROVIĆ
foto Depositphoto


Broj 274
Naslovna strana

foto: “Korth”

Ninoslav Trifunović

Vlada Mitrović

SVE O ORUŽJU


Test turskih sačmarica Derya                              04-07
Revolveri Korth                                   10-13
Revolverski super-teški kalibri                              14-15
Snajperske puške Keppeler KS-V                         16-18
Colt Woodsman                                   22-24
Prigušivači - istorija, principi rada i terminologija (1)               29-31
Artiljerijsko-raketni sistem PASARS sa raketama Mistral          44-46
Test: mitraljez Dillon Aero .308 Win                         51
Univerzalni noževi                                   57-59
Radionica lukova "Black River"                         60-62

RUBRIKE


Noviteti                                        08
Propisi o oružju                              21
Kundačarska radionica Veliše Ranitovića               26-27
Tajne preživljavanja                              33-42
IPSC Delta Cup 2019.                              48-49
Pucačka akademija sa Urala                         50
Lov lukom i strelom u Francuskoj na krupnu divljač          52-53
Lov na predatore                              54-56
Vojna vozila BRDM 2MS