Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Broj 137
aktuelno izdanje
Pucaj, zvono ne radi
Test: Snaga i efikasnost municije
Isprobani različiti katanci

Piše: Dragan ŠAPONJIĆ Neki sociolozi (malo u šali), kažu da su vrata jedna od najstarijih tekovina civilizacije, nastala da štite ljude od uljeza i spoljašnih opasnosti. Međutim, postoje situacije kada su upravo vrata ozbiljna prepreka koju treba savladati i to brzo i efikasno. Momci iz upadnih timova SAJ to veoma dobro znaju. Tehnike za upad u zaključane prostorije su deo njihovih svakodnevnih treninga. Zbog takvih situacija razvijena su specijalna sredstva i postupci koji omogućavaju da se zaključana vrata otvore u najkraćem roku i uz minimum rizika. Nasilni ulazak Generalno, koriste se dva načina.‚Jedan predstavljaju posebno dizajnirana i odmerena punjenja plastičnog eksploziva (u zavisnosti od toga da li napadate cela vrata ili samo zonu brave). Njima najčešće rukuju članovi tima koji su prošli posebnu specijalističku obuku. Drugi način su stare i pouzdane tehnike sa mehaničkim sredstvima, gde se uglavnom koriste naročite poluge i maljevi, kao i tzv. "ovnovi" za razvaljivanje vrata, kojima rukuju jedan ili dva člana tima. Oba načina imaju svoje dobre strane i nedostatke, pa se odgovarajući postupak za nasilni ulazak u prostoriju bira u zavisnosti od konkretnih okolnosti. Ali, dešava se da i najpažljivije isplanirane akcije ne mogu da predvide sve mogućnosti. Zbog toga, specijalci uvežbavaju postupke za nepredviđene okolnosti, formirajući na taj način iskustva koja im mogu pomoći da uspešno improvizuju u takvim momentima. Zamislite, sledeću situaciju: tokom "čišćenja" zgrade u kojoj su zabarikadirani kriminalci (možda i sa taocem), tim na čelu sa vama utrčava uz stepenište, noseći "alat za rad" - osnovno oružje, fleš-beng granate, pancir, šlem, rezervne okvire sa municijom, pištolj, lisice, radio-uređaj, baterijsku lampu... Na uskom, malom odmorištu, našli ste se pred zaključanim vratima, a nemate vremena za gubljenje. Čekanje na specijalistu sa eksplozivom ili ekipu sa "ovnom" za razbijanje vrata ili maljem, jednostavno nije opcija. Jedino što vam je na raspolaganju je ono što nosite sa sobom. Dakle - oružje!

Broj 137
SVE O ORUŽJU
Pištolji Bull M5 V-Jet i Cherokee Compact
Puška Franchi Highlander 12/76
Meksička jurišna puška FX-05 Xiuhcoatl
Borbena pumparica Hatsan Escort Marine Guard
Sačmarice Huglu
Refleksni nišani "Aimpoint"
Sačmarice Fabarm Axis
Integralno prigušeni De Lisle Commando Carbine Mk II
Iz oružarskog arhiva: Revolver Mauser Mod.1878
Weatherby Vanguard Sub-moa Varmint
Revolveri "Merwin, Hulbert &Co."

RUBRIKE
Italijanska fabrika oružja “Pietro Beretta”
Francuski puk Čadskih pešadinaca
Kanadska Komanda snaga za specijalne operacije - CANSOFCOM
Odlike modernih službi za obezbeđenje i pratnju visokih državnika
Sajam Shot Show 2008. Las Vegas     
Lov na vepra samca u Čenti     
Na licu mesta: 26. Sabor lovaca Srbije na Zlatiboru
Istorija: 7. SS Brdska dobrovoljačka divizija "Prinz Eugen"
Bitka za ostrvo Vejk