Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Broj 182
aktuelno izdanje
Drugačiji pristup
Lovačko-takmičarska puška Keppeler KS-V
Puška Keppeler KSV

Tokom sajma IWA 2011 bili smo u prilici da se detaljnije upoznamo sa dalekometnom snajperskom puškom KS-V, u moćnom kalibru .338 Lapua Magnum dalje

Kvalitet stvaran vekovima
Puške Sauer & Sohn
Puška Sauer

Ove 2011, navršilo se tačno 260 godina od osnivanja prestižne nemačke fabrike oružja Sauer i Sin dalje

Riznica viteškog vremena
Muzej grada Perasta
Muzej Perasta

Septembrasko višednevno pešačenje duž Boke Kotorske, iskoristili smo za posetu uglednoj ustanovi crnogorske kulture i istorije  dalje

Strast koja živi streličarstvo
"Kalibar" u poseti radionici za izradu lukova "Staro Brdo"
Radionica Staro-Brdo

U kolibi-radionici, u okolini Lapova, grupa entuzijasta izrađuje izvanredne lukove od drveta 9self bow) bez lepka i savremenih, veštačkih materijala. taj hobi je prerastao u strast, koja "živi" streličarstvo dalje

Broj 182
SVE O ORUŽJU
Pištolji STI serija 1911 i 2011     
Browning BAR Model FNAR 308     
Uporedni test: puškomitraljezi
sa vertikalnim uvođenjem okvira     
Automat Beretta MX4 Storm     
Test: Revolver Colt New Frontier
Single Action
357 Magnum     
Puške "Chapuis Armes"     
Beretta LTL X-7000     
Test: Puške Browning    
Noževi Spyderco


RUBRIKE
Prosper tech iz Novog Sada     
Tactical Sniper Match u Miokovcima
Terorizam na severnom Kavkazu
Zajednička obuka RAID i SAJ
Krav Maga u Specijalnoj brigadi 
"Kalibar" u poseti radionici
za izradu lukova "Staro Brdo"
Lov u Južnoafričkoj Republici (I) 
Lov na šljuku 
Drugi svetski rat: Kurska bitka (II)  
Swarovski Optik  

*************

OSNIVAČ I IZDAVAČ
KOMPANIJA “NOVOSTI” A.D.
Generalni direktor i glavni urednik:
Manojlo-Manjo VUKOTIĆ
Odgovorni urednik “Kalibra”:
Vojin KAĆURIĆ
Desk: Ivan ŽALAC
Grafički urednik:
Nenad ŽIVKOV
Sekretar Redakcije:
Milica MATARUGA
Stručni konsultant za policijsko,
vojno i lovačko naoružanje:
Ivan ŽIVKOV
STALNI SARADNICI:
Boris VOJVODIĆ (streljaštvo),
Vlada MITROVIĆ (oružje),
Dragan DŽAMIĆ (specijalne jedinice),
Branko BOGDANOVIĆ (istorijat naoružanja),
Dragan ŠAPONJIĆ (vojno naoružanje),
Boško LJUBINKOVIĆ (streljačko oružje),
Momir VUKČEVIĆ,
Sebastian BALOŠ,
Milan MILANOVIĆ,
Vladimir MIJAILOVIĆ (lov)
Slobodan ORAŠANIN,
Branislav V. STANKOVIĆ
(istorijske bitke)
PRIPREMA:
Kompjuterski centar NOVOSTI
ADRESA REDAKCIJE: 11 000 Beograd,
Trg Nikole Pašića 7,
telefon 011/ 339-82-80, 302-81-06;
302-82-35; fax: 339-83-37
kalibar@novosti.rs
www.kalibar.rs
Poštanski fah: 208
ŠTAMPA: POLITIKA, Beograd
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju
Pretplata u zemlji:
3 meseca - 420,00 din;
6 meseci - 840,00 din;
u inostranstvu:
3 meseca - 888,00 din;
6 meseci - 1776,00 din
* Za avionski prevoz poštarina se
obračunava posebno
* Dinarski žiro-račun br. 165-5347-09;
Tel: 011/3398-348