Koje tekstove u "Kalibru" najradije čitate:
Lovačko oružje
Vojno-policijsko oružje
Noževi
Specijalne jedinice
Lov
Velike bitke
Broj 258
aktuelno izdanje
Novi lovački karabin Mauser M18
Bez kompromisa
Puška slavnog imena Mauser M18 predstavljena kao novitet na sajmu IWA 2018. je fino projektovana i urađena. Lovci i strelci koji je nabave imaće za malo novca odlično, pouzdano i precizno oružje, maksimalno izdržljivo na sve vremenske uslove dalje

Sajamska manifestacija Enforce Tac 2018.
Izazovi i integracija
U dva dana koliko Enforce Tac traje, zainteresovani su mogli da vide i izbliza prouče aktuelne novitete na polju oružja i opreme, ali i da uzmu direktnog učešća na dobro osmišljenim predavanjima. Šest tema su obrađene u po dva časa interaktivnog predavanja, a potom urađene i praktične demonstracije dalje

Propisi o oružju
Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja
Jedan od uslova za nabavljanje oružja iz kategorije B za fizička lica je da su zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja. Ove uslove bliže određuje "Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja - Sl. glasnik RS br. 25/2016 i 79/2016". dalje

Test: S&W M&P 15 Sport i Sig Sauer M400 SDPC
Slatke muke izbora
Ne kaže se bez opravdanja da je AR-15 igračka za odrasle. Čak i na tržištima izvan SAD može se pazariti i kastomizovati skoro svaki deo puške. Nemoguće je i pobrojati kakve se sve konfiguracije mogu sastaviti, tako da ćemo predstaviti dva modela dalje

Broj 258

SVE O ORUŽJU


Novi lovački karabin Mauser M18     04-06


Puške Voere K15A     12-13


Karabinski kalibri za najveću divljač     15-17


Optički nišani na Sajmu IWA 2018.     18-20


Test: S&W M&P 15 Sport i Sig Sauer M400 SDPC     22-25


Bojne puške juče, danas, sutra     28-31


Automati Sten i Sterling     42-45


Noževi Emerson     56-58